Thông tin hữu ích cho doanh nghiệp của bạn
 • 05 Sai Lầm Khi Xây Dựng Chiến Dịch Quảng Cáo Online

  05 Sai Lầm Khi Xây Dựng Chiến Dịch Quảng Cáo Online

  Nói một cách dân dã thì quảng cáo chính là đốt tiền. Đốt nhiều hay ít còn tuỳ thuộc vào ngân sách, nhưng đốt chán đốt chê mà không đủ để sưởi ấm hay tạo nên đốm lửa để người khác chú ý thì thành vứt đi, bởi lẽ người làm quảng cáo đôi khi phạm những sai lầm như chọn sai kênh hay đánh giá sai hiệu quả.

  Xem thêm
 • Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp - Yếu Tố Quyết Định Sự Trường Tồn Của Doanh Nghiệp

  Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp - Yếu Tố Quyết Định Sự Trường Tồn Của Doanh Nghiệp

  Văn hóa doanh nghiệp là yếu tố quyết định trong một doanh nghiệp. Bởi sự khác biệt trong trình độ chuyên môn, trình độ văn hóa, mức độ nhận thức, quan hệ xã hội, vùng miền địa lý, tư tưởng văn hóa tạo ra một môi trường làm việc đa dạng và phức tạp. Văn hóa doanh nghiệp lúc này sẽ giúp doanh nghiệp trở thành nơi tập hợp, phát huy mọi nguồn lực con người, làm gia tăng nhiều lần giá trị của từng nguồn lực con người đơn lẻ, góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp

  Xem thêm