BizPacePhù hợp với mô hình công ty

$4,990

MUA NGAY
Truyền thông tích hợp
Quản lý nhiệm vụ và dự án
Quản lý tài liệu
Quản lý kế hoạch, báo cáo và thời gian
CRM và bán hàng tự động
HR và quản lý nhân viên
Tự động hóa quy trình làm việc
Ứng dụng
Bảo mật
MUA NGAY

BizPace EnterprisePhù hợp với mô hình tập đoàn

$14,990

  • 25 người dùng + tặng thêm 75 người dùng
  • $40 / người dùng
  • Không giới hạn
  • Kiểm tra giá/mua tín dụng
  • Cập nhật
  • Nâng cấp
MUA NGAY
Truyền thông tích hợp
Quản lý nhiệm vụ và dự án
Quản lý tài liệu
Quản lý kế hoạch, báo cáo và thời gian
CRM và bán hàng tự động
HR và quản lý nhân viên
Tự động hóa quy trình làm việc
Ứng dụng
Bảo mật
MUA NGAY