7 TẦNG BẢO MẬT CỦA BITRIX24

Bitrix24 là một giải pháp điện toán đám mây cho doanh nghiệp an toàn nhất. Dữ liệu của bạn sẽ được bảo mật tuyệt đối, chỉ bạn và đồng nghiệp mới có thể sử dụng chúng.

DỮ LIỆU CỦA BẠN TUYỆT ĐỐI AN TOÀN

Kể cả ở quán café, sân bay và những nơi có kết nối wifi công cộng, mật khẩu của Bitrix24 không thể bị lấy trộm. Người sử dụng có thể mở Bitrix24 một cách an toàn qua kết nối với wifi công cộng hoặc qua kết nối của mạng điện thoại

BẢO VỆ THÔNG MINH (BẢO VỆ CHỦ ĐỘNG)

Bitrix24 có hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc cung cấp mức độ bảo mật cao nhất cho các dự án web. Trải qua nhiều năm kinh nghiệm cũng như phát triển về công nghệ, bao gồm ứng dụng tường lửa của riêng Bitrix, Bitrix24 có thể ngăn chặn tuyệt đối phần lớn các cuộc tấn công vào các ứng dụng web.

BẢO MẬT 2 LỚP

Ứng dụng OTP của Bitrix24 cũng cấp mã bảo mật dùng 1 lần cho 2 lớp truy cập vào Bitrix24 và những sản phẩm khác của Bitrix. Ngay cả khi mật khẩu của bạn bị đánh cắp, không ai có thể đăng nhập tài khoản của bạn

CÓ HIỆU LỰC 24/7

Bitrix24 sử dụng 2 trung tâm dữ liệu độc lập và công nghệ phân nhóm dự phòng để đảm bảo máy chủ luôn luôn hoạt động.

DỰ PHÒNG

Bản sao dữ liệu dự phòng được tạo hàng ngày.

Hệ điều hành

Ở cấp độ hệ điều hành, máy chủ của trang Bitrix24 được bảo vệ bởi tường lửa nên tất cả các đầu vào sẽ bị đóng, chỉ trừ những người sử dụng với mục đích hệ thống. Can thiệp về kỹ thuật đến máy chủ chỉ được thực hiện thông qua mạng con của Bitrix.

Lưu trữ dữ liệu

Tất cả trung tâm dữ liệu của Bitrix24 đều được bảo vệ theo SAS 70 loại 2 (bao gồm quyền truy cập vào phương tiện lưu trữ vật lý dựa trên dữ liệu sinh trắc học và bảo vệ tối đa chống lại sự xâm nhập) và phù hợp với các nguyên tắc của “Bến an toàn” (Safe Harbor).

Cô lập dữ liệu

Dữ liệu của người sử dụng (dữ liệu của công ty/khách hàng) tách biệt hoàn toàn ở cấp độ lưu trữ cơ sở dữ liệu và điện toán đám mây. Dữ liệu của các công ty khác nhau được cô lập, có nghĩa là người dùng khác không thể truy cập một cách tình cờ vào dữ liệu của bạn.

Máy chủ của trang web

Một môi trường máy chủ chuyên dụng không cho phép chỉnh sửa hệ thống tập tin cục bộ, được sử dụng cùng với một module PHP tùy chỉnh. Điều đó đảm bảo sự tách biệt giữa những người sử dụng và bảo mật của dữ liệu người dùng.

Cấp độ của trình duyệt

Dữ liệu xác thực gửi bởi máy tính của khách hàng có thể được mã hóa bằng cách sử dụng JavaScrpit và RSA. Thêm vào đó, công nghệ OTP (mã bảo mật dùng 1 lần) có thể liên kết với một eToken.

Truyền dữ liệu

Tất cả người sử dụng Bitrix24 truyền dữ liệu thông qua một kết nối được mã hóa SLL (256-bit key).

Mức độ ứng dụng

Bảo vệ thông minh của Bitrix chặn 100% các cuộc tấn công trang web lợi dụng các lỗ hổng ứng dụng. Người sử dụng với mục đích xấu không có bất kì cơ hội nào để tải mã độc hại qua PHP. Ứng dụng web phù hợp với tiêu chuẩn WAFEC 1.0. Người sử dụng Bitrix24 (công ty) hoàn toàn tách biệt với người khác vì mật khẩu được mã hóa qua 2 lần md5. Bitrix24 cũng có thể hạn chế các mạng con riêng biệt và các hoạt động có khả năng đe dọa.