Tư vấn vận hành và phát triển doanh nghiệp Việt Nam – Hỗ trợ xây dựng văn hóa riêng trong quản lý và điều hành doanh nghiệp

Tư Vấn Vận Hành Và Phát Triển Doanh Nghiệp

Tư Vấn Vận Hành Và Phát Triển Doanh Nghiệp- Xây dựng văn hóa công ty, tầm nhìn và sứ mệnh theo khả năng và định hướng.
- Quản lý và xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng tốt.
- Quản lý và xây dựng bộ phận bán hàng hiệu quả và có mục tiêu.
- Quản lý và xây dựng bộ phận chăm sóc khách hàng hiệu quả và mang lại giá trị.
- Quản lý và xây dựng các qui trình/tiêu chí đánh giá của các bộ phận để hoạt động trơn tru và hiệu quả.
- Đánh giá phân tích hiện trạng và xác định tiềm năng của doanh nghiệp.
- Tư vấn các chiến lược hay ưu tiên cho phát triển của doanh nghiệp: sản phẩm, dịch vụ, nhân sự…
- Tìm kiếm và làm việc với đối tác, nhà đầu tư cho doanh nghiệp.

Liên hệ ngay với chúng tôi! Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn trong Vận hành và Phát triển doanh nghiệp.


Vận hành và Phát triển doanh nghiệp

Vận hành và Phát triển doanh nghiệp bao gồm nhiều kiến thức, kỹ năng về đánh giá, quản lý và chiến lược phát triển của doanh nghiệp.
Vận hành chính là quản lý dựa trên những quy trình, quy định đã được xây dựng hay có sẵn để không chỉ đạt được mục tiêu mà còn làm cho doanh nghiệp hoạt động một cách trơn tru, hiệu quả và mang lại giá trị cho doanh nghiệp. Người vận hành doanh nghiệp là người hiểu rõ nhất về doanh nghiệp và khách hàng của mình, từ những vấn đề bên trong doanh nghiệp cho đến những vấn đề bên ngoài như cổ đông, đối tác... Thậm chí cho đến những vấn đề không trực tiếp liên quan đến doanh nghiệp như KTXH, chính trị... nhưng ảnh hưởng đến hoạt động của công ty thì người vận hành doanh nghiệp cũng cần nắm rõ để định hướng cho doanh nghiệp của mình.
Phát triển chính là hướng đi, tương lai cho doanh nghiệp. Có nhiều doanh nghiệp luôn coi trọng hướng đi hơn tốc độ, đặc biệt là trong thời điểm hiện nay khi mà thế giới ngày càng phẳng hơn, sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ hơn. Người phát triển doanh nghiệp phải có được tầm nhìn xa, óc suy đoán và nhìn nhận được xu thế của tương lai. Muốn phát triển được thì phải đánh giá được tiềm năng của doanh nghiệp để có chiến lược phát triển theo theo từng giai đoạn của sản phẩm, dịch vụ và đi cùng với nó là sự chuẩn bị những nguồn lực sẵn sàng cho sự phát triển.