Bitrix24 - Hệ thống quản lý nhân sự

Bạn có thể sử dụng Bitrix24 như một hệ thống quản lý nhân sự miễn phí  (HRMS) cho công ty. Tất cả các tính năng cốt lõi của hệ thống đều tỏ ra rất hữu ích cho các nhân viên và phòng nhân sự. từ các danh sách nhân viên và cổng dịch vụ tự quản lý tới việc quản lý nghỉ phép và báo cáo công việc đều được đặt trong giao diện của mạng xã hội Bitrix24.


Những người xung quanh bạn

Trong Bitrix24, con người là trung tâm của mọi sự chú ý. Trong danh sách nhân viên, bạn có thể dễ dàng tìm thông tin liên lạc hoặc lọc danh sách để tìm người mà bạn cần. Nhấp vào một nhân viên trong danh sách điều hướng đến trang cá nhân của nhân viên đó. Bạn có thể thấy được các thông tin công khai về những nhân viên ấy và bạn có nhiều các lựa chọn hoặc là bắt đầu một cuộc hội thoại hoặc để lại lời bình luận ở blog hoặc thư viện ảnh của người đó.

Bên cạnh là một công cụ phổ biến và thuận tiện được tích hợp trong hệ thống, danh mục nhân viên cho phép kết xuất sang Excel và đồng bộ hóa với Outlook và CardDAV. Đồng bộ hóa danh sách liên lạc của bạn với thiết bị iPhone, iPad, hoặc Android và dữ liệu liên lạc luôn ở trong tầm tay bạn!


Cấu trúc công ty

Cấu trúc công ty đại diện cho các hệ thống phân cấp tổ chức với các phòng ban và tiểu ban. Bạn có thể tạo một bộ phận cụ thể và xác định nhân viên nào thích hợp nhất sẽ nằm trong bộ phận đó.

Sự phụ thuộc trong cấu trúc ảnh hưởng đến nhiều chức năng mạng nội bộ: báo cáo cần gửi cho ai, người  nàođược quyền giao nhiệm vụ và giao cho ai.... Người đứng đầu mỗi bộ phận có thể xem tất cả các nhiệm vụ của cấp dưới.


Gắn kết nhân viên

Bạn muốn nhân viên của mình tích cực hơn và gắn kết hơn ? Từ các nhóm làm việc tự tổ chức đến các đánh giá, vinh danh nhân viên và mục Hoạt động chung đều có một số công cụ gắn kết nhân viên được đính kèm trong cổng thông tin của bạn.

Khi nhân viên của bạn đăng nhập vào Bitrix24 lần đầu tiên, họ sẽ ngay lập tức nhận ra dòng hoạt động và giao diện mạng xã hội nội bộ giống như những gì họ đã tương tác khi sử dụng Facebook, Linkedin và các mạng xã hội khác...


Quản lý thời gian

Hệ thống quản lý thời gian được cài đặt trong lịch trình làm việc mà không tạo ra áp lực lớn cho nhân viên . Thời gian bắt đầu làm việc, kết thúc, và giải lao được ghi lại  rõ ràng, người lập kế hoạch cũng dễ dàng báo cáo công việc hàng ngày với các nhiệm vụ đã được sắp xếp và ưu tiên.

Các dữ liệu đầu vào trong tiện ích này được lưu lại và sử dụng làm cơ sở báo cáo công việc cho từng nhân viên.


Báo cáo công việc

Nhân viên của bạn có thường xuyên lập báo cáo không? Bạn có thể dễ dàng thiết lập báo cáo hàng ngày, hàng tuần, hoặc hàng tháng. Bitrix24 nhắc nhở nhân viên của bạn gửi báo cáo. Các nội dung của kế hoạch hàng ngày và có thể được chỉnh sửa trước khi gửi báo cáo cuối cùng. Kế hoạch cho báo cáo giai đoạn tiếp theo cũng có thể được gửi qua biểu mẫu này.

Các báo cáo công việc được đánh giá và đưa ý kiến bởi một người giám sát .Tất cả các báo cáo công việc của một nhân viên, bộ phận, hoặc toàn bộ công ty đều có thể được xem xét để đánh giá, xếp hạng hiệu quả công việc.

Tự phục vụ và tự động hóa tiến trình công việc

Các tài liệu và biểu mẫu về nhân sự luôn có sẵn ở một chỉ mục duy nhất. Quy trình kinh doanh trong Bitrix24 cho phép bạn tự động hóa các quy trình như xin nghỉ phép (Leave Approvals), đi công tác (business trips), các yêu cầu chung (General requests), Đơn mua hàng (Purchase Request) và báo cáo chi tiêu (Expense Reports).

Tất cả những tài liệu trên được đặt trong dòng hoạt động, không cần cài đặt và luôn miễn phí. Bạn có thể thay đổi chúng, nếu cần thiết, hoặc tạo ra các  tùy chỉnh quy trình công việc từ đầu bằng cách sử dụng hình ảnh thể hiện quá trình kinh doanh. Quy trình công việc được phát triển bởi các đối tác của Bitrix24 cũng có thể được cài đặt từ Marketplace.


Quyền truy cập

Các thành viên chỉ nhìn thấy những thông tin mà họ được phép nhìn thấy. Bitrix24 cho phép phân quyền cho các phòng ban công ty, nhóm làm việc, người dùng cá nhân, hoặc người dùng đã được chuyển giao (điều phối viên, chủ sở hữu nhóm, người quan sát, người có trách nhiệm, ...)

Bitrix24 cho phép bạn hiển thị hoặc ẩn các nhóm làm việc, tài liệu, danh bạ CRM, và các sản phẩm khác trong hệ thống. Tìm kiếm cũng có thể yêu cầu cần cấp quyền; có nghĩa là, kết quả tìm kiếm mà một người dùng không có quyền truy cập sẽ không hiển thị trong các kết quả tìm kiếm hoặc gợi ý.


Cộng tác trong extranet

Bitrix2 cho phép bạn không chỉ hợp tác với các đồng nghiệp, mà còn với người dùng bên ngoài - đối tác, khách hàng, nhà thầu,... Mời người dùng bên ngoài có thể thực hiện dễ dàng như mời họ vào một nhóm làm việc. Và sau khi họ đã tham gia, những người sử dụng của bên thứ ba có thể được nhìn thấy trong một danh sách riêng, do đó bạn có thể nhận biết được những người đang làm việc bên trong Extranet.


3.500.000+
Công ty - tổ chức
đã sử dụng Bitrix24