Creating A Marketing Plan For New Businesses

Creating a marketing plan for your new business is one critical aspect in building a business that survives its first year. If done correctly, your marketing plan is so much more than a budget and strategies. It can serve as your guide to identifying and reaching your customers and staying engaged with them. It should also outline ways to adjust your methods as you learn what works and what doesn’t. Let’s look at what is included in a marketing plan, and the steps needed to create a great one.


05 Lợi Ích Của “Đám Mây” Cho Doanh Nghiệp SME

Với việc sử dụng các dịch vụ “đám mây” thay vì những ứng dụng dựa vào máy chủ truyền thống, bạn không chỉ dễ dàng kết hợp, chia sẻ dữ liệu của mình mà còn có thể tiếp cận được nhiều tài liệu quan trọng từ mọi địa điểm trên thế giới. Những chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) đã từng quyết định sử dụng “đám mây” thấy được rằng bằng việc làm này, họ có thể tăng năng suất, khiến cho việc quản lý thông tin trở nên dễ dàng hơn nhiều. Sau đây là 05 lợi ích mà “đám mây” có thể đem lại cho bạn.