Marketing

L.E.T are here to do everything you need when developing and implementing your marketing plan. We provide marketing consultancy and support enterprises to closer the gap between consumers and your brands through three types of marketing: Digital marketing, SMS marketing and Offline marketing. Let’s make your product go viral!


Marketing

Marketing tại doanh nghiệp bạn chưa thực sự mang lại hiệu quả? Và bạn đang lo lắng khi không đưa được thương hiệu của mình đến gần hơn với người tiêu dùng? Làm thế nào để sử dụng linh hoạt các hình thức marketing: Digital Marketing, SMS Marketing, Marketing Offline? Hãy để L.E.T giúp bạn thay đổi điều đó!