Bitrix24.Softphone - Make a Call via Bitrix24

If you've updated your mobile app for Android or iOS, you can now use free Bitrix24.Softphone. It is easily accessed by clicking the chat icon in the upper right corner first, and then the phone icon after that.


Bitrix24.Softphone - Gọi Điện Ngay Trên Bitrix24

Khi cập nhật ứng dụng điện thoại dành cho Android và iOS, bạn có thể sử dụng miễn phí tính năng gọi thoại Bitrix24.Softphone. Chỉ 1 click chuột vào biểu tượng chat ở góc trên bên phải màn hình, bạn sẽ nhìn thấy biểu tượng điện thoại.