Bạn mới sử dụng Bitrix24?

Xem những gì nó có thể làm cho doanh nghiệp của bạn ngày hôm nay!

Tháng 8 vui vẻ!
Với gần hết năm 2021, bây giờ là thời điểm tốt nhất để nạp năng lượng và chuẩn bị cho phần còn lại của năm. Và với Giảm giá hấp dẫn trong tháng 8 của chúng tôi, đó là thời điểm hoàn hảo để thúc đẩy hoạt động kinh doanh của bạn với các công cụ từ Bitrix24!
Chọn từ dòng kế hoạch mới của chúng tôi và tiết kiệm lớn cho các đăng ký trên đám mây và các phiên bản tại chỗ cho đến ngày 31 tháng 8.

Gói Cơ bản

5 người dùng | 24 GB

Tuyệt vời để quản lý một bộ phận bán hàng nhỏ. Cung cấp các tính năng ở mức cơ bản, chẳng hạn như:

  • Công cụ truyền thông                                                             
  • Quy tắc / trình kích hoạt CRM                                                               
  • Nhiệm vụ và dự án

Gói Tiêu Chuẩn

50 người dùng | 100 GB

Hoàn hảo để quản lý một nhóm quy mô vừa. Sử dụng các tính năng nâng cao, chẳng hạn như:


  • Tiếp thị CRM
  • Tài liệu trực tuyến                                                                                      
  • Công cụ quản trị 

Gói Chuyên Nghiệp

Người dùng không giới hạn | 1024 GB

Sự lựa chọn hoàn hảo nếu bạn cần tự động hóa các quy trình của mình và hoàn thành công việc nghiêm túc. Nhận toàn quyền truy cập vào tất cả các công cụ, bao gồm:

  • Bán hàng thông minh
  • Tự động hóa quy trình kinh doanh                                                               
  • Các công cụ nhân sự

Nếu bạn hiện đã đăng ký gói Chuyên Nghiệp đã lưu trữ và mua một gói đăng ký Chuyên Nghiệp mới trong đợt giảm giá này, bạn sẽ tự động được nâng cấp lên gói Chuyên Nghiệp mới. 

Nếu bạn đang muốn dùng thử phiên bản Bitrix24 tự lưu trữ, bây giờ là thời điểm tốt nhất! Nhận giảm giá 10% cho các phiên bản tốt nhất của chúng tôi:

Nếu bạn đang nghĩ đến việc nâng cấp phiên bản tự lưu trữ của mình, bạn có thể được giảm giá 20% khi nâng cấp trong tháng này:

NÂNG CẤP PHIÊN BẢN TẠI CHỖ CỦA BẠN

* Quan trọng: Nâng cấp tại chỗ chỉ có sẵn cho những người có đăng ký bảo trì đang hoạt động. Các bản nâng cấp được mua với chiết khấu này chỉ có thể được áp dụng cho các giấy phép đã mua trước ngày 1 tháng 8 năm 2021.

LIÊN HỆ VỚI ĐỐI TÁC ĐƯỢC CHỨNG NHẬN CỦA BITRIX24

Tất cả các khoản chiết khấu sẽ tự động áp dụng khi thanh toán từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 8 năm 2021. Bạn cũng có thể đặt hàng thông qua đối tác Bitrix24 tại địa phương của mình.

 

Các điều khoản và điều kiện

Ưu đãi đặc biệt này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2021 đến ngày 31 tháng 8 năm 2021 trên các gói điện toán đám mây Cơ bản, Tiêu chuẩn và Chuyên nghiệp trong 12 và 24 tháng, cũng như các phiên bản tại chỗ của Bitrix24 Business 50-500 và Enterprise 1000-Unlimited. Chương trình giảm giá hấp dẫn tháng 8 của Bitrix24 bao gồm các tài khoản được tạo trong tất cả các khu vực miền (ngoại trừ RU, UA, KZ, BY). Giảm giá cho các gói Cơ bản và Tiêu chuẩn chỉ dành cho người đăng ký gói miễn phí Bitrix24. Không có chiết khấu cho gói Professional đã lưu trữ. Nếu bạn hiện đã đăng ký gói Professional đã lưu trữ và mua một gói đăng ký Professional mới trong đợt giảm giá này, bạn sẽ tự động được nâng cấp lên gói Professional mới. Đối với các tài khoản đám mây có đăng ký thương mại được lưu trữ đang hoạt động, đăng ký mới 12 hoặc 24 tháng của gói Professional được mua như một phần của Chương trình giảm giá hấp dẫn tháng 8 của Bitrix24 sẽ được kết hợp với đăng ký hiện có và ngày kết thúc sẽ được cập nhật trong vòng 3 ngày làm việc sau ngày kết thúc ưu đãi đặc biệt. Ưu đãi này không thể được kết hợp với các chiết khấu hoặc ưu đãi đặc biệt khác (ngoại trừ giảm giá đối tác), cũng như không thể kéo dài quá thời hạn đăng ký ban đầu được mua với chiết khấu này. Tất cả các lần gia hạn đăng ký trong tương lai sẽ được thanh toán theo giá thông thường. Nâng cấp tại chỗ chỉ có sẵn cho những người có đăng ký bảo trì đang hoạt động. Các bản nâng cấp được mua với chiết khấu Ưu đãi đặc biệt này chỉ có thể được áp dụng cho các giấy phép đã mua trước ngày 1 tháng 8 năm 2021. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với địa phương của bạn cũng như không thể được gia hạn vượt quá thời hạn đăng ký ban đầu được mua với chiết khấu này. Tất cả các lần gia hạn đăng ký trong tương lai sẽ được thanh toán theo giá thông thường. Nâng cấp tại chỗ chỉ có sẵn cho những người có đăng ký bảo trì đang hoạt động. Các bản nâng cấp được mua với chiết khấu Ưu đãi đặc biệt này chỉ có thể được áp dụng cho các giấy phép đã mua trước ngày 1 tháng 8 năm 2021. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với địa phương của bạn cũng như không thể được gia hạn vượt quá thời hạn đăng ký ban đầu được mua với chiết khấu này. Tất cả các lần gia hạn đăng ký trong tương lai sẽ được thanh toán theo giá thông thường. Nâng cấp tại chỗ chỉ có sẵn cho những người có đăng ký bảo trì đang hoạt động. Các bản nâng cấp được mua với chiết khấu Ưu đãi đặc biệt này chỉ có thể được áp dụng cho các giấy phép đã mua trước ngày 1 tháng 8 năm 2021. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với địa phương của bạnĐối tác của Bitrix24 hoặc gửi email cho chúng tôi tại sales@bitrix24.com .