Bitrix24 - Ưu Đãi Lên Đến 2000USD

Nhân dịp Lễ Tạ Ơn, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến hơn 800.000 doanh nghiệp đã quyết định sử dụng Bitrix24 từ khi chúng tôi bắt đầu triển khai dịch vụ này vào tháng 4/2012. Chúng tôi hiểu rằng đa số các bạn đang đi du lịch đâu đó, vậy nên Ưu đãi đặc biệt nhân dịp Lễ Tạ ơn lần này của chúng tôi sẽ kéo dài suốt 1 tuần từ ngày 23/11 đến ngày 30/11.


07 Business Goals To Achieve Before The End Of The Year

The time for end-of-year business goals in the final stretch is upon us and rather than exhausting yourself in a sprint toward January 1, you might want to think about pacing yourself with one business goal per week until that date arrives. It’s easier to manage without getting stressed out around the holidays. Not sure where to start? Here are 07 business goals to achieve before the end of the year.


05 Questions to Help You Get More Sales

Being ready with a few prepared questions can make the sales process easier for you and more comfortable for your customers. Review these questions and have them ready so you can move those conversations forward to closing ground.