Giá Bitrix24 Sẽ Tăng Trong Năm 2016

Theo như kế hoạch tăng giá Bitrix24 vào đầu tháng 03/2016, mức giá của phần mềm Bitrix24 sẽ thay đổi như sau