Wifi Marketing - Optimized Marketing Solutions For Enterprises

Wifi Marketing is an L.E.T’s solution in which information technology is applied. It helps enterprises owners to build, manage and measure the effectiveness of marketing programs, customer care services and brand promotion on wireless platform. Wifi Marketing uses several applications which make the interacting process with customers become more convenient, raising the efficiency in business and branding.


Wifi Marketing – Giải Pháp Marketing Tối Ưu Cho Doanh Nghiệp

Wifi marketing là giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin của L.E.T, nhằm giúp doanh nghiệp xây dựng, quản trị, đo lường hiệu quả của các chương trình marketing, chăm sóc khách hàng và quảng bá thương hiệu trên nền tảng wifi. Wifi marketing sử dụng phần mềm kèm theo các ứng dụng tương tác với khách hàng rất tiện ích, dễ dàng mang lại hiệu quả trong kinh doanh và xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp.